LEDEN – V lednu jsou včely v zimním chomáči, aby si udržely teplotu v úle vyšší než 10 °C. Matka je uprostřed a včely se střídají. Krajní včely musí jít doprostřed, aby nezkřehly, a naopak. Teplota uvnitř chomáče je asi 20 °C a na kraji 10 °C. Matka už zase po dlouhé pauze začíná klást vajíčka, ale jen v menší míře. Od 15.1. do 15.2. se musí odevzdat do laboratoře zimní měl na vyšetření.

ÚNOR – Aktivita včel zůstává stejná jako v lednu, plodování matky se začíná pomalu zvyšovat. Včelař si také v tomto období připravuje nové rámky do úlu.

BŘEZEN – Březen, časné jaro, je specifický pro pročišťovací prolety včel. Tyto prolety dělají včely z důvodu vyprázdnění svých výkalových vaků, které se jim přes zimu naplnily na maximum, jelikož přes zimu zůstávají včely v úle a udržují si zde teplo uvnitř chomáče. Pod hranicí teploty 10°C včely prochladnou a hynou. Chumáč se přes toto období rozpustí a od doby plodování si včely udržují teplotu 34-35 °C. Tato funkce se nazývá termogeneze, což znamená udržování konstantního tepla tělesným třesem. Včely začínají nosit do úlu pyl, vodu, propolis a nektar. Pyl se uchovává v buňce pod medem, aby nedošlo ke zkažení pylu. Pyl je důležitý pro vývin larev. Výchovu larev mají na starosti včely, které se vylíhly minulý rok v podletí a přežily zimu, jsou to tzv. dlouhověké včely, které žijí 6-8 měsíců. Včely, které se v časném jaře a v létě vylíhnou se nazývají krátkověké včely, které žijí 4-8 týdnů a jejich úkol je nosit do úlu pyl, nektar, medovici, vodu a propolis. První vstup do včel se doporučuje, dosáhne-li venkovní teplota nad 16 °C.

DUBEN – Pokud jsou včely se vším spokojené, zejména s množstvím zásob, tak vystavují trubčí dílo, kde matka klade neoplozená vajíčka, ze kterých se líhnou trubci. Trubci jsou důležití pro páření s matkou a pro udržování tepla v úle. Včely také začnou ve větší míře nosit do úlu vodu. Stále nosí i nektar, který je prakticky jednodruhový, protože včela má věrnost květům a druhu rostliny do té doby, než úplně všechny v okolí neodkvetou. Při nedostatku vody musí včelař blízko včelína umístit čistou nádobu s vodou.

KVĚTEN – Včelstvo už má dostatek zásob a včelstvo, které si už zásoby naplnilo až po okraj se rojí. Ve včelstvu však vždy musí zůstat určitý prostor pro ukládání zásob, aby se dříve nevyrojilo. Matka v tomto období klade až 1500 vajíček za den. Vystavují se matečníky, které jsou matkou zakládány vajíčky a včely krmičky je krmí mateří kašičkou tak, že v nich budoucí matky plavou. Matečníky založené na okraji jsou rojivé a ty, co jsou uprostřed pochází z tiché výměny. Tichou výměnu matek nesmí včelař dopustit. Jedná se o to, že včelstvo samo nahrazuje starou matku doslova tiše. Pozná se to až při důkladné kontrole, když matka není řádně označená barvou roku a nemá přistřihnuté jedno křídlo, aby neuletěla.

ČERVEN – V červnu je období slunovratu, který je 21. 6. Pro včelaře je toto datum důležité. Včelstva se totiž chystají k rojení už v menší míře. Matky by se už po tomto datu neměly chovat, protože to není přirozené a včelstva většinou ani matku nevychovají. Kromě sběru pylu, nektaru, vody, pryskyřic na propolis sbírají už také medovici. Medovice je lepkavá a sladká tekutina, která vzniká filtrováním mízy přes mšice, mery nebo červce apod.. Medovice jím ulpívá na zadečku, nebo je vstřikována po okolí, kde ji včely sbírají. Pokud jsou v tomto období časté deště, znamená to menší produkci medovicového medu, protože mšice jsou smývány ze dřevin z kterých sají. Splavené poté hynou. Červen je čas pro největší točení medu v průběhu roku.

ČERVENEC – Jestliže včely už nenosí med, pak je nejvyšší doba je zakrmit, jinak se z nich stanou včely zlodějky, které vykrádají cizí úly.

SRPEN – V této době se líhnou tzv. zimní včely, které žijí 6-8 mešíců, aby přežily zimu. Agresivita nespokojených, tedy nezakrmených včelstev stále narůstá. Koncem srpna už musí být všechna včelstva zakrmena, protože jinak ustává jejich plodování. I z velice silných včelstev se může stát včelstvo velice slabé. Na úle se musí najít škvíry a rychle je opravit. Česno se musí zúžit, protože včely už tolik nelétají, ale především zůstávají v úle. Zužuje se proto, aby včely strážkyně mohly uhlídat celý úl před loupením. Toto období je také dobou pro léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor. Každý včelař podle spadu na podložce pozná, kolik má roztočů v úle a jak moc intenzivně a čím má léčit. Varroáza je onemocnění, které se v ČR vyskytuje stále ve větší míře a proto je nutné včelstvo léčit po celý rok.

ZÁŘÍ – Aktivita včel pomalu klesá, protože včely už mnoho práce nemají. Matka klade daleko méně vajíček než v plném rozvoji. Trubci jsou vyháněni z úlu, protože jejich úloha už není potřebná. Oplodnění matky a udržování teploty v úle pro včelí plod už není zapotřebí. Doba páření už totiž dávno skončila a plodování pomalu ustává. Trubci se tak pro včely, tedy pro matku a dělnice, stávají neatraktivní, protože sají zásoby na zimu. Proto jsou z úlu vyháněni. Trubci se nijak nemůžou bránit, protože, i když jsou větší, tak nemají žihadlo. Venku zkřehnou a uhynou již při teplotě nižší než 10 °C. Příští rok matka zaklade neoplozená vajíčka do rozšířených trubčích buněk a narodí se noví trubci. Lze také spojit mladý oddělek se starým včelstvem přes děrovaný novinový papír. Vznikne tak dvoumatečné včelstvo, které ale netrvá dlouho. Včely si vyberou mladou matku na zimování a starou vypudí.

ŘÍJEN – Včely se připravují na zimu a svou aktivitu minimalizují, teplo si však uchovávají, to nesmí klesnout níž než pod 10 °C, jinak hynou. Včelaři na podzim zateplují úly polystyrenem především z horní strany. Zateplování se v dnešní době stává spekulativním a je otázkou výzkumu. Včelám totiž nezateplený úl příliš nevadí, protože mimo chomáč je teplota i pod nulou. Stále se léčí proti varroáze.

LISTOPAD – Včely vyletují naposledy v tomto roce z úlu na pročišťovací prolety před zimou, aby si vyprázdnily výkalové vaky. Včelaři, nezapomeňte si v tomto období podat žádost na národní dotaci. Přes zimu se včely musí nechat v klidu, zbytečně jím neodčerpávat teplo a nenarušovat. Nepokoj dokazují hlučným bzučením.

PROSINEC – Včely vytvořily zimní chumáč. Je to shluk včel vždy jen v určité části úlu. Uprostřed je matka a včely se postupně mění od středu na okraj a zpět, aby některé včely na kraji nezkřehly. Spotřeba zásob se pohybuje okolo 2 kg – 4 kg/měsíc.

Zdroj: www.uspesnyvcelar.webnode.cz/vcelaruv-rok